Skip to main content

KORVAUKSET

HUOM! Kassan korvauksilla 6 kk hakuaika!
(Lokomon Sairauskassan säännöt, 23 § 2 mom.)

Sairauskassan hallitus on sääntöjen 14 § 1 momentin 6, 7 ja 8 kohdan nojalla päättänyt, että vuoden 2024 aikana on:

 

Sähköisen asioinnin ohjeistus

Apuvälinekorvaus

300,00 € ensimmäisten hankkiminen. Korvaus voidaan maksaa uudelleen kolmen vuoden päästä edellisestä korvauksesta. Lääkärin lähete/määräys tarvitaan. 

Silmälasikorvaus

450,00 € kolmen vuoden välein
300,00 € kahden vuoden välein


Silmälasikorvaus maksetaan ensimmäisen kerran kun on kuulunut kassaan yhden vuoden. Korvaus on tällöin 300,00 €. Jos vakuutussuhdetta on takana yli 3 vuotta ennen ensimmäistä silmälasihankintaa, on korvaus 450,00 €.

Hammashoitokorvaus

380,00 € / vuosi / työssäolevat vakuutetut
280,00 € / vuosi / eläkeläisvakuutetut ja muu vakuutetut 

Lisäkorvausta normaalista poikkeavaan hammashoitoon (esim. proteettinen hoito, oikomishoito) työsuhteessa olevalle vakuutetulle enintään 380,00 €, tarkista korvattavuus Sairauskassalta.

Hammashoitokorvaus maksetaan ensimmäisen kerran kun on kuulunut kassaan yhden vuoden.

 

Hautausavustus

3000,00

Eläkeläisvakuutetun tai muun vakuutetun kuoltua ei hautausavustusta suoriteta.

Lääkärinpalkkiot

Työssäolevat vakuutetut:

Lääkärinpalkkiosta, myös toimistomaksusta, korvataan 80 %.

Sopimuspaikat laskuttavat kassan osuuden suoraan Sairauskassalta esittäessäsi Sairauskassan jäsenkortin ja Kela-kortin lääkäriasemalla. Muualla käydessä kustannukset tulee maksaa ensin itse ja lähettää lääkärinpalkkio- ja maksukuitti Sairauskassaan.

 Työterveyslääkärin lähetteellä konsultaatiokäynnit erikoislääkärille korvataan 100% (1 käynti per lähete ). Poikkeuksena silmä-, naistentauti- ja urologialääkärit, joille ei tarvita lähetettä.

Ellei ole lähetettä, on korvaus sääntöjen 14§ mukainen.

Eläkeläisvakuutetut ja muu vakuutetut

Lääkärinpalkkiosta, myös toimistomaksusta, korvataan 60 %.

Tutkimus ja hoito

Työssäolevat vakuutetut:

Lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta korvataan 80 %. 

Vaikka työterveyslääkäri tekisi lähetteen erikoislääkärille, maksetaan 100 % korvaus vain lääkäripalkkio-osuudesta, tehdyistä tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä lähetteestä huolimatta 20 % omavastuu.

Eläkeläisvakuutetut ja muu vakuutetut

Lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta korvataan 75 %. 

HUOM! Kela-korvausta ei makseta 1.1.2023 lukien suuresta osasta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista. Lääkärin lähete/määräys tulee itse toimittaa Sairauskassaan korvaushakemuksen liitteenä. 

Lääkkeet

Alkuomavastuuta ei korvata.

Kassan lisäetuutta maksetaan vain sairausvakuutuslain mukaan korvattavista (Kela-korvattavista) valmisteista.

Lääkkeiden omavastuu on 5 € / lääke. Alempien erityiskorvattavien omavastuu on 5 € / lääke ja ylempien erityiskorvattavien omavastuu 4,50 € / lääke.

 

Fysikaalinen hoito

Työssäolevat vakuutetut

Lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta korvataan 75 %.  Korvattava hoitosarja enintään 8 hoitokertaa yhdellä lähetteellä.

Eläkeläisvakuutetut ja muu vakuutetut:

Lääkärin määräämästä fysioterapiasta korvataan eläkeläisvakuutetulle / muu vakuutetulle 50 % enintään 8 kerran hoitojaksosta vuodessa. 

HUOM! Kela-korvausta ei makseta 1.1.2023 lukien fysikaalisesta hoidosta. Lääkärin lähete/määräys tulee itse toimittaa Sairauskassaan korvaushakemuksen liitteenä.

Hieronta

Työssäolevat vakuutetut:

Hieronnasta korvataan vuosittaisen korvauskaton mukaisesti. Korvauskatto vuonna 2024 on 160,00 € / vuosi. Lääkärin lähetettä ei tarvita, omavalintainen hoitopaikka, edellytyksenä koulutettu hieroja (oikeuden hierojan ammattinimikkeen käyttöön voi tarkistaa JulkiTerhikistä https://julkiterhikki.valvira.fi/) . Hierontakorvauksen voi käyttää myös hierojakoulun hoitoihin sekä kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin hoitoihin. 

Ei laskutussopimuksia / maksusitoumuskäytäntöä. Kustannukset tulee maksaa ensin itse, ja hakea korvausta Sairauskassalta. Maksutositteesta tulee käydä ilmi jäsenen eli hoidettavan nimi, hoidon kustannus sekä hierojan tiedot. Ilmoita hakemuksessasi myös tilinumero, mihin korvaus maksetaan.

Vakuutettujen suosittelemia hierontapaikkoja:

Tero Ruhanen, Kalevan uimahalli, http://hierojatero.fi/
Toni Puolanne, GoGo Hämeenpuisto, http://www.tonipuolanne.com/
Jouni Kaila, Pirkkala, www.hierojakaila.fi
Petri Leppänen, https://osteopetri.com/
Mira Hanafi, Tampere, https://www.urheiluhierojamirahanafi.com/

Eläkeläisvakuutetut ja muu vakuutetut:

Eläkeläisvakuutetulle / muu vakuutetulle korvataan 33 % enintään 5 kerran hoitojakso vuodessa. Lähetettä ei tarvita.

Jalkahoito

Jalkahoidosta korvataan 75 %. Hoidon tarpeen tulee olla vastaanotolla todettu, työterveyslääkärin lähete tarvitaan. Korvattava hoitosarja yhdellä lähetteellä kolme (3) hoitokertaa. Jalkahoidon antajan tulee olla koulutettu jalkaterapeutti. Laskutussopimuksia ei ole, kustannukset tulee maksaa ensin itse ja hakea korvausta Sairauskassalta.

 

Julkinen terveydenhuolto

Julkisen sektorin asiakasmaksut korvataan kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisten enimmäismäärien mukaan: 

  • poliklinikkamaksut
  • terveyskeskusmaksut
  • sarjahoitomaksut
  • päiväkirurgian maksut
  • päiväsairaalamaksut
  • sairaalahoitoon liittyvän kotisairaalan ja kotihoidon maksut, kuitenkin enintään 4 kuukaudelta kalenterivuodessa.
  • sairaalamaksut korvataan alimman maksuluokan mukaan enintään 180 vrk saman sairauden johdosta.

Eläkeläisvakuutetulle ja muu vakuutetulle sairaalahoitoa korvataan enintään 180 vrk koko työsuhteen ulkopuoliselta vakuuttamisajalta. 

Yksityissairaalan leikkaukset

Korvausta sairaalan yksityispotilaspaikalla annettavasta hoidosta on aina anottava Sairauskassan hallitukselta etukäteen. Pihlajalinna, Mehiläinen, Suomen Terveystalo ja vastaavat yksityiset lääkärikeskukset rinnastetaan yksityispotilaspaikkoihin jos kysymyksessä on leikkaushoito. KORVAUSANOMUS ON AINA TEHTÄVÄ ETUKÄTEEN SAIRAUSKASSAN HALLITUKSELLE. KORVAUSANOMUKSESSA ON SELVITETTÄVÄ TOIMENPIDE, KUSTANNUSARVIO JA JULKISEN PUOLEN HOITOMAHDOLLISUUDET. Yksityissairaalan laitosmaksuosuudesta (toimenpidemaksusta) korvataan 80 %, korvauskatto on enintään kuitenkin 1500,00 €.

Poikkeuksena urheilutapaturmat: Jos kyseessä on tapaturma, joka on sattunut jossakin urheilulajissa seurassa/joukkueessa/tasolla, jossa on velvollisuus tai suositeltavaa ottaa lisenssi / vakuutus, voidaan korvausmäärää hallituksen harkinnan mukaan alentaa puoleen täydestä korvausmäärästä. Tällöin korvauksen määrä on 40 %, enintään kuitenkin 750,00 €.

Lisätietoja saa Sairauskassasta.

Tutustu myös alla olevaan 'Tervetuloa taloon'-tilaisuuden materiaaliin. Sieltä löydät mm. toimintaohjeita korvausten hakemiseen.