Skip to main content

USEIN KYSYTTYÄ

Lokomon Sairauskassan jäsenille on vuosien saatossa tehty satunnaisotannalla jäsentyytyväisyyskyselyitä, joista on noussut esiin tiettyjä epäselvyyksiä. Tällä sivulla pyritään vastaamaan usein esitettyihin kysymyksiin. 

Kysymys:

Maksuerittelyt voisi olla ehkä selkeämpiä, siten että Kela osuudet/Sairauskassan lisäosuudet/ ja jäsenen oma osuus näkyisivät helpommin "laskukohtaisesti", nyt asiasta tulee Kelan ilmoitus ja joskus Sairauskassan erillisinä.

Vastaus:

Sairauskassa hoitaa jäsentensä sairausvakuutuslain mukaiset Kelan etuudet.Sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ovat:

 • Sairaanhoidon korvaukset
 • Hoito- ja tutkimuskorvaukset
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Lääkekorvaukset
 • Päivärahaetuudet
  - Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
  - Vanhempainpäivärahat (Äitiysraha, Isyysraha, Vanhempainraha) 
  - Erityishoitoraha (sairaan lapsen hoitoon) 

Kelan keskitetyn postituksen kautta lähetetään korvauksista tiedoksi päätös, jossa on selvitys sairausvakuutuslain mukaisista etuuksista. Tämän päätöksen lähettäminen tapahtuu automaattisesti, Sairauskassa ei voi tähän päätökseen lisästä tietoja lisäetuudesta. Sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen lisäksi Sairauskassa maksaa jäsenille lisäetuuksia.

Lisäetuustositteiden lähettämisestä luovuttiin 1.10.2010 lukien. Tositteen saa kuitenkin Sairauskassalta pyydettäessä. Rahasuoritus tulee jäsenen tilille kuitenkin yhtenä eränä, eli parhaiten jäsenelle selviää maksetun korvauksen määrä omalta tiliotteeltaan. Jos asiassa on kysyttävää tai epäselvää, kannattaa aina ottaa yhteys Sairauskassan toimihenkilöihin.


Kysymys:

Fysikaalisen hoidon hoitokertoja voisi lisätä (korvaussummaa), sillä useinkaan 8 kertaa ei riitä vuodessa. Nykyisin korvataan lääkärin määräämästä fysioterapiasta 50 % 8 kerran hoitojaksosta vuosittain. Lääkärin määräämä hoitojakso voi olla kuitenkin myös 15 kertaa, joten olisi mukavaa, jos korvauksen saisi koko tuon 15:n hoitokerran osalta vuosittain.

Vastaus:

Sairauskassan korvaamana maksetaan työterveyslääkärin määräämästä / hyväksymästä fysikaalisesta hoidosta 75 %. Korvattava hoitosarja on fysikaalisessa hoidossa yhdellä lähetteellä enintään 8 hoitokertaa. Työssä oleville jäsenille tämä ei kuitenkaan ole vuotuinen korvauskatto. Mikäli vaiva jatkuu hoitosarjan jälkeen edelleen, tulee jäsenen olla yhteydessä työterveyslääkäriinsä, joka harkintansa mukaan voi kirjoittaa jäsenelle uuden lähetteen.

Hieronnasta korvataan vuosittaisen korvauskaton mukaisesti. Korvauskatto vuonna 2022 on 160,00 € / vuosi.

Eläkeläis- ja ulkojäsenille on säännöissä vuotuiset käyntirajat sekä hierontaan (5 krt / vuosi) ja fysikaaliseen hoitoon (8 krt / vuosi).