Ajankohtaista

Vuoden 2023 korvaussummista ja vakuutusmaksuista

Kassan vakuutusmaksut ja lisäetuudet

Sairauskassan vakuutusmaksun perusteet pysyvät ennallaan vuodelle 2023 eli 1,1 % työssäolevilta, 1,7 % eläkeläisvakuutetuilta ja 24,00 €/kk muu vakuutetuilta (ent.ulkojäsen). Vakuutusmaksun kattosumma 50,00 €/kk.

Korvaukset pysyvät ennallaan vuodelle 2023, lukuunottamatta hammasrahaa, jota korotetaan työssäolevien vakuutettujen osalta 350 €:sta 380 €:n / vuosi ja eläkeläisvakuutettujen osalta 260 €:sta 280 €:n / vuosi.

Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Eduskunta on hyväksynyt 9.12.2022 sairausvakuutuslain 2 ja 3 lukujen muutokset, joilla muutetaan sairausvakuutuslain mukaisia Kela-korvauksia tutkimus- ja hoitokustannusten sekä lääkärinpalkkioiden osalta.

Kelan tiedote asiasta löytyy täältä: https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4968261/muutoksia-yksityisen-sairaanhoidon-kela-korvauksiin

Muutokset eivät toistaiseksi vaikuta Lokomon Sairauskassan vakuutettujen saamiin korvauksiin. Korvausprosentit ja omavastuut pidetään ennallaan ja kassan lisäetuuskorvausta kasvatetaan poistuvien Kela-korvausten määrän verran. Korvausmenojen kasvua seurataan.